Новини

Ліга Медіаторів України

Кодекс професійної етики медітора

Рівень будь-якої професійності спільноти визначається наявністю етичного кодексу цієї спільноти.

ГО «Ліга медіаторів України», як частина спільноти медіаторів України, з кожним роком зростає як в кількісному, так і в професійному сенсі. Тому для ЛіМУ є важливим та принциповим питанням дотримання всіма її членами фундаментального професіонального путівника у провадженні своєї діяльності, покликаного інформувати сторони медіації та суспільство в цілому про процедуру медіації, підвищувати довіру до медіації, як ефективного способу запобігання виникненню конфліктів (спорів) та альтернативного їх вирішення.

Таким путівником став Кодекс професійної етики медіатора, першу редакцію якого у 2017 році було затверджено ГО «Національна асоціація медіаторів України» та який ЛіМУ визнала і приєдналася до нього.

19 лютого 2022 р. рішенням Загальних зборів ГО «Національна асоціація медіаторів України», протокол № 1/2022, затверджено нову редакцію Кодексу, у зв'язку з чим попередня втратила силу, як і всі визнання та приєднання до неї.

ЛіМУ погоджується зі змістом чинної редакції Кодексу професійної етики медіатора та визнає викладене в ньому як керівництво для провадження своєї діяльності у сфері медіації, у зв’язку з чим 30.10.2023 р. було прийнято рішення Правління ГО «Ліга медіаторів України», протокол № 2/10, про його визнання та приєднання до нього.

Із текстом Кодексу професійної етики медіатора можна ознайомитися за посиланням: https://namu.com.ua/ua/info/mediators/nseyenf-yekhyny-pyeekakhsua/#_