Сім'ям

Ліга Медіаторів України

Коли корисна Сімейна медіація?

Отже, як вам вже відомо з нашого сайту СІМЕЙНА МЕДІАЦІЯ – це структурований  гнучкий процес, в рамках якого сторони сімейного конфлікту з допомогою незалежного посередника (МЕДІАТОРА) мають можливість поліпшити взаємодію один з одним, домовитись та прийняти вигідні обом сторонам свідомі рішення пов’язані з розлученням, дітьми, а також з фінансових та майнових питань, що можуть виникнути в родині.

           

В процесі СІМЕЙНОЇ МЕДІАЦІЇ сторони можуть порозумітися з наступних питань:

-       миролюбне розлучення пар, що перебувають у фактичних або зареєстрованих шлюбних відносинах;

-       екологічне розлучення при розірванні зареєстрованого шлюбу;

-       способів утримання, виховання та розвитку дитини її матір'ю та батьком;

-       врегулювання конфліктів між батьками та дітьми ( як підлітками так і повнолітніми);

-       опіки та піклування;

-       врегулювання конфліктів між усиновлювачами та усиновленими;

-       сімейних особистих та майнових конфліктів між бабою, дідом, прабабою, прадідом та онуками, правнуками, рідними братами та сестрами,          мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком;

-       майнових конфліктів при розподілі майна та спадщини;

-       вирішення конфліктів у сімейному бізнесі.

 

Сімейна медіація не є універсальним способом врегулювання конфліктів, і не завжди є можливою або доречною. Наприклад, у випадках коли одна сторона нарко-, або алкозалежна, є недієздатною.

 Хочемо наголосити, що проведення сімейної медіації можливе як окремо від інших видів розв’язання спорів так і паралельно з ними.

ПЕРЕВАГИ СІМЕЙНОЇ МЕДІАЦІЇ 

Загальний розгляд ( суд, консультування)

Медіація

Сторони конфлікту розглядаються як суперники.

Сторони рівноправні учасники, ураховуються інтереси кожного та відшукуються спільні інтереси.

Суть конфлікту формулюється юристами, які виступають представниками своїх клієнтів при розгляді спору, з використанням юридичних термінів та оборотів.

Сторони особисто описують наявні проблеми своїми словами, спілкуючись безпосередньо та через медіатора.

Приводить до ескалації конфлікту та погіршенню або руйнуванню стосунків. В центрі уваги – минулі образи та проступки

Сприяє налагодженню діалогу, нормалізації спілкування та збереженню конструктивних стосунків. Сторони відшукують способи неконфліктного спілкування як на час медіації так і на майбутнє

Займає багато часу, може тривати роками.

В залежності від готовності сторін домовлятись: години, дні або пару місяців.

Сторони у всьому покладаються на адвокатів та консультантів, а тому залежать від їх фаховості та порядності.

Саме сторони є активними учасниками процесу та впливають на його перебіг і результат.

Рішення приймається та нав’язується судом. Є переможці і переможені. Результат не завжди передбачуваний. Виконується як правило в примусовому порядку.

Сторони розглядають всі можливі варіанти рішень та приймають лише те, яке влаштовує та відповідає інтересам усіх учасників домовленостей.

Значні витрати під час судового розгляду справи та звернення рішення до примусового виконання, а також на професійну правничу допомогу. Тягар витрат несуть сторони. При розгляді справи можуть компенсуватися стороні, на користь якої постановлено рішення, за рахунок іншої сторони.

Витрати на медіацію значно нижчі та сплачуються сторонами порівну або за домовленістю. Можливі додаткові витрати на юриста та нотаріуса для фіксування рішення прийнятого у процесі медіації у виді цивільно- правової угоди або мирової угоди в суді.


ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ТИХ, КОГО ЦІКАВИТЬ СІМЕЙНА МЕДІАЦІЯ

Надавши відповіді (так/ні) на питання, що містяться нижче ви маєте можливість з’ясувати для себе чи готові ви скористатися Сімейною медівцією як ефективним методом врегулювання наявного спору чи конфлікту.

                                                                            

Для мене важлива моя репутація

Так/Ні

Мені важливо зберегти конфіденційність у вирішенні спору

Так/Ні

Для мене важливо вирішити спір з найменшими фінансовими затратами

Так/Ні

Я ціную свій час та не готовий витрачати на вирішення спору роки  

Так/Ні

Я розумію, що краще зберегти можливість повноцінного спілкування

Так/Ні

Я готовий добровільно виконувати домовленості, якщо вони відповідають моїм інтересам      

Так/Ні

Якщо у Вас ще залишились сумніви щодо доцільності використання у вашому випадку Сімейної медіації, зверніться до нас та отримайте більш змістовну інформацію.